Den selvhjulpne borger

Det danske sundhedsvæsen er presset. Der er akut brug for, at løsninger bliver aktivt implementeret for at afhjælpe presset og give borgere øget livsmestring gennem selvhjulpenhed.

Hvad skal der konkret til for at eksisterende teknologi kan fungere i praksis for at gøre borgeren mere selvhjulpen? Vi ved der findes løsninger, men hvordan får vi dem aktivt implementeret? Og hvordan gør vi borgeren endnu mere selvhjulpen gennem udvikling af ny teknologi?

Dette spor sætter fokus på hvordan digitalisering og data kan gøre en borger mere selvhjulpen.

  • Som virksomhed kan du få indsigt i de behov teknologien skal opfylde for at skabe bedre implementering.
  • Som offentlig deltager får du indsigt i eksisterende løsninger, der allerede nu gør borgere mere selvhjulpne. Du vil også få viden om, hvordan de er implementeret andre steder.

Til sidst vil et panel bestående af en forsker, kommunal repræsentant fra sundhedsvæsenet og en virksomhed give input og refleksioner til kravene til den fremtidens teknologi og implementering.

Sporet henvender sig til aktører fra sundhedsvæsenet – kommuner og hospitaler -, virksomheder og universiteter.

Program

09:30-09:35 Velkomst og introduktion
v/Marlene Højstrup Jensen, Danish Life Science Cluster

09:35-10:00 Telma (Telemedicinsk Monitorerings Applikation)
v/Trifork

10:00-10:25 Data hjælper til at gøre borgerne selvhjulpne
v/Mads Lause Mogensen, TREAT Systems

10:25-10:45 Videokald – det er et hjertevarmt bindeled mellem borger og pårørende
v/Malene Raundahl, b-near A/S

10:45-11:00 Pause og netværk

11:00-11:50 Debat: Fremtidsperspektiver på den selvhjulpne borger – hvad skal der til?
v/Trine Rolighed Thomsen, Teknologisk Institut, Karen Jørgensen, Trifork og Heidi Lynge, Hjørring Kommune

 

Sporet er medfinansieret af den Europæiske Union. Deltager du som virksomhed beder vi dig registrere dine timer og underskrive en SMV-erklæring og de minimis-erklæring særskilt inden d. 9/11. Sporet har en værdi på 5.500 kr. Har du spørgsmål hertil, så kontakt Rie Jakobsen, rija@danishlifesciencecluster.dk eller 20 91 39 83.

Talere

Tid & sted

Torsdag 9. november
09:30-12:00
Innovatariet, Teknologisk Institut, 1. sal

Arrangeret af

Danish Life Science Cluster, TREAT Systems, ByLink

Kontakt

Marlene Højstrup Jensen
Community Manager
Danish Life Science Cluster
T: +45 2856 0103
E: mhj@danishlifesciencecluster.dk
Choose Theme Styling Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Ovent comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Demo
Home One
View Demo
Demo
Home Two
View Demo
Demo
Home Three
View Demo