Medicinhåndtering – Teknologien og mennesket

Der er en eksplosiv udvikling inden for sundhedsteknologi og velfærdsteknologi.

I fremtidens nære sundhedsvæsen vil medicinhåndtering i langt højere grad end i dag varetages af borgerne selv.

  • Hvad skal vi være opmærksomme på i denne sammenhæng i forhold til lighed i sundhed?
  • Hvordan kan vi lykkes med at få et mere positivt narrativ, overfor både de ældre borger og deres pårørende?
  • Hvilke etiske overvejelser bør vi gøre os?

Til dette møde tager vi et heliotropisk perspektiv på de potentialer, der ligger i at øge borgerens egenmestring i et digitaliseret sundhedsvæsen, når målet er sikker medicinhåndtering.

Du kan bl.a. høre spændende oplæg fra forskellige vinkler, hvor fokus er på den ældre sårbare borgers kompetencer, forudsætninger og ønsker til egenmestring.

Der vil være fokus på et positivt narrativ, hvor det i højere grad handler om borgerens empowerment, frihed og mulighed for fortsat i høj grad at klare sig selv.

Målgruppe for dette program er deltagere fra kommuner, regioner, hospitaler, private aktører, professionshøjskoler, SOSU skoler etc.

Dette arrangement afholdes på dansk.

Program

13:30-13:40 Velkomst og introduktion til dagens program samt medicinnetværkets advisory board
13:40-14:40 Oplæg
14:40-14:50 Pause
14:50-15:30 Oplæg
15:30-16:00 Paneldebat

Oplægsholdere

Moderator
Louise Weikop, Kontorchef, kvalitets- og Innovationsenhed, Senior og Omsorg, Aalborg Kommune

Tid & sted

Torsdag 9. november
13:30-16:00
Healthcare Denmark

Arrangeret af

Danish Life Science Cluster

Kontakt

Lotte Kappel, Community Manager,
Danish Life Science Cluster
E: lok@danishlifesciencecluster.dk

Talere

Choose Theme Styling Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Ovent comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Demo
Home One
View Demo
Demo
Home Two
View Demo
Demo
Home Three
View Demo