Medicinhåndtering – Teknologien og mennesket

Der er en eksplosiv udvikling inden for sundhedsteknologi og velfærdsteknologi.

I fremtidens nære sundhedsvæsen vil medicinhåndtering i langt højere grad end i dag varetages af borgerne selv.

  • Hvad skal vi være opmærksomme på i denne sammenhæng i forhold til lighed i sundhed?
  • Hvordan kan vi lykkes med at få et mere positivt narrativ, overfor både de ældre borger og deres pårørende?
  • Hvilke etiske overvejelser bør vi gøre os?

Til dette møde tager vi et heliotropisk perspektiv på de potentialer, der ligger i at øge borgerens egenmestring i et digitaliseret sundhedsvæsen, når målet er sikker medicinhåndtering.

Du kan bl.a. høre spændende oplæg fra forskellige vinkler, hvor fokus er på den ældre sårbare borgers kompetencer, forudsætninger og ønsker til egenmestring.

Der vil være fokus på et positivt narrativ, hvor det i højere grad handler om borgerens empowerment, frihed og mulighed for fortsat i høj grad at klare sig selv.

Målgruppe for dette program er deltagere fra kommuner, regioner, hospitaler, private aktører, professionshøjskoler, SOSU skoler etc.

Dette arrangement afholdes på dansk.

Program

Moderator
Camilla Winther Jensen, Konsulent, Senior og Omsorg, Aalborg Kommune

13.30 — 13.40 Velkomst og introduktion til dagens program samt medicinnetværkets advisory board

13.40 — 14.00 Digital Sundhedskompetence og teknologiparathed hos ældre borgere 

Hvordan kan vi anvende viden om ældres digitale sundhedskompetence, så brugen af sundhedsteknologi ikke skaber ulighed men lighed i mulighed for egenmestring i egen sundhed og forebyggelse af sygdom?

v/ Rikke Terp, MSc, PhD, Department of Internal Medicine, University Hospital of Copenhagen, Herlev and Gentofte Hospital

14.00 — 14.20 Menneskets eller teknologien – hvad er førstevalg?

2024 bliver året, hvor Odder Kommune vil satse stort på ny sundhedsteknologi. Det skal være førstevalget. Men hvordan sikrer man sig, at både sundhedspersonalet og borgerne kan håndtere de nye sundhedsteknologier – og hvad kan være barriererne?

v/ Rita Ernstsen, Velfærdsteknologisk koordinator, Ergoterapeut, Odder kommune

14.20 — 14.40 Mennesket, motivation og medicinhåndtering

Hvordan ser en effektiv sundhedspleje ud, og kan vi sikre bedre lighed i sundhed, når borgerne skal tage kontrol over deres medicinadministration i et presset sundhedsvæsen? Bør vi udfordre, hvad der udgør meningsfuld teknologi, hvordan vi formidler den, og hvad der skal motivere til dens udbredelse i en digital virkelighed? Lad os tale om vigtigheden af samarbejde og vidensdeling for at sikre en meningsfuld udrulning af sundhedsteknologi med narrativer, som fordrer borgerens egenmestring, frihed – og ultimativt bedre sundhed.

v/ Niels Damgaard-Jensen, Partner, Sincera

14.40 — 14.50 Pause

14.50 — 15.10 Vigtigheden af god data i tværsektorielt samarbejde

Sundhedsstrukturkommissionen anbefaler, at regioner og kommuner samarbejder om at realisere det, der tydeligvis er i alles interesse: at “hjemlægge” patienter i deres egen seng eller på kommunale akutpladser.
Den største udfordring i dette arbejde, som alle der har erfaring med teamarbejde ved, er kommunikation. Endnu vigtigere er den data, som lægen skal basere sin vurdering og behandling på, når han/hun ikke er til stede fysisk.
Er dataen fejlagtig, kan det kompromittere patientsikkerheden.
Jesper vil give sit perspektiv på udfordringerne, trenden, en personlig historie om etisk dilema og en iværksætter positive syn på fremtiden, hvis der handles, NU.

v/ Jesper Lodahl, CEO, Levvel Health ApS

15.10 — 15.30 Teknologiske løsninger – med udgangspunkt i den enkelte

  • Hvad er det for en virkelighed vi taler ind i?
    Kommunerne står med behandlingen af ældre medicinske patienter. Kompliceret behandling, meget medicin, krav til sammenhæng og samarbejde.
  • Teknologiske løsninger er en del af løsningen på sundhedsvæsenets problemer
    Vi skal bruge ressourcerne rigtigt og bedre. Personalet bruger tiden på den ældre patient fremfor fx at dosere medicin
  • Teknologiske løsninger kræver at patienten er tryg og der differentieres i hvem der kan håndtere forskellige devices og hvem der ikke kan.

v/ Michael Teit Nielsen, Vicedirektør, Ældresagen

15.30 — 16.00 Paneldebat
Camilla Winther Jensen, Konsulent, Senior og Omsorg, Aalborg Kommune

Talere

Tid & sted

Torsdag 9. november
13:30-16:00
Innovatariet, Teknologisk Institut, 1. sal

Arrangeret af

Danish Life Science Cluster

Kontakt

Lotte Kappel
Community Manager
Danish Life Science Cluster
T: +45 2346 3260
E: lok@danishlifesciencecluster.dk
Choose Theme Styling Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Ovent comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Demo
Home One
View Demo
Demo
Home Two
View Demo
Demo
Home Three
View Demo