Bæredygtig medicin

– På tværs af livscyklus

Vores produktion, forbrug og bortskaffelse af medicin belaster klimaet og udgør en alvorlig trussel mod folkesundheden. Sammen adresserer vi udfordringer og muligheder inden for bæredygtig medicin.

Vær med, når vi sætter fokus på den brændende platform, set fra forskellige vinkler, og diskuterer, hvordan vi i fællesskab kan tage ansvar for folkesundheden, klimaet og miljøet.
Vi står over for en kompleks udfordring, som kun kan løses gennem tværfagligt samarbejde. Sammen når vi længere, hurtigere. Derfor har eventen fokus på tværfaglig netværksskabelse, hvor vi på tværs af aktører arbejder sammen, deler viden/løsninger, og sammen skaber fremdrift ift. bæredygtig medicin.

Dette event er på dansk.

Program

FORMIDDAG 9.30 – 12.00:

Hvilke konsekvenser har vores nuværende produktion, forbrug og bortskaffelse af medicin? Og hvilken alternativ fremtid ønsker vi for bæredygtig medicin?

9.30-9.40 Velkomst og introduktion til dagens program

Moderatorer:

 • Mette Marie Hougaard Christensen, Cheflæge, OUH Farmakologi og ansvarlig for leadområdet på Bæredygtig Medicin i Region Syddanmark
 • Sidsel Arnspang Pedersen, Speciallæge i Klinisk Farmakologi, OUH Farmakologi

9.40-9.55 Miljø- og klimaforandringernes indflydelse på folkesundheden

(TBA)

9.55-10.10 Krav til lægemidler i fremtiden

v/Lars Bo Nielsen, Direktør i Lægemiddelstyrelsen

10.10-10.25 Hvilke udfordringer står lægemiddelvirksomhederne over for?

v/Ida Sofie Jensen, Koncernchef, LIF Lægemiddelindustri-foreningen

10.30-10.45 PAUSE

10.45-11.00 Hvordan når sundhedsvæsenet i mål med klimamål og bæredygtighed?

v/Sebastian Mernild, Professor, Leder af SDU Climate Cluster

11.00-11.15 Hvad er vigtigt i fremtidens bæredygtige sundhedsvæsen inden for medicin?

(TBA)

11.15-11.50 Paneldebat

11.50-12.00 Opsamling og plan for eftermiddagen

EFTERMIDDAG 13.30 – 16.00:

Hvordan tager vi fælles ansvar på tværs af sektorer og livscyklus for at bevæge medicinområdet i den ønskede bæredygtige retning?

13.30 – 13.40 Introduktion til eftermiddagens program

Moderatorer:

 • Mette Marie Hougaard Christensen, Cheflæge, OUH Farmakologi og ansvarlig for leadområdet på Bæredygtig Medicin i Region Syddanmark
 • Sidsel Arnspang Pedersen, Speciallæge i Klinisk Farmakologi, OUH Farmakologi

13.40 – 14.10 Fem led af værdikæden/livscyklus PITCH

 • Hvad er udfordringen i dette led?
 • Hvad gør vi ved det i dag?
 • Hvad vi brug for hjælp til?
 1. Det brede perspektiv: Livscyklusanalyser og databehov
  Region Syddanmark, Thea Skafte Böttcher
 2. Industrien: Hvad kan industrien og virksomhederne gøre sammen og hver for sig?
  Orifarm, Jes Faltum og GSK, Anne Thomsen
 3. Indkøb: Leverandørkæder, gennemsigtighed og grønne udbud
  Amgros, Flemming Sonne
 4. Forbrug: mindre spild, bæredygtige alternativer, fra individ til populationsniveau
  Sygehusapotek SHS, Lene Juel Kjeldsen
 5. Bortskaffelse: Håndtering af spildevand på tværs af virksomheder, hospitaler, kommuner og eget hjem
  Vandcenter Syd

TBA

14.10 – 14.55 Workshop

14.55 – 15.10 PAUSE

15.10 – 15.50 Præsentation af workshopresultater

V/Syddansk Sundhedsinnovation

15.50 – 16.00 Opsummering og tak for i dag

V/Mette Marie Hougaard Christensen, Cheflæge, OUH Farmakologi og ansvarlig for leadområdet på Bæredygtig Medicin i Region Syddanmark og Sidsel Arnspang Pedersen, Speciallæge i Klinisk Farmakologi, OUH Farmakologi.

Talere

Tid & sted

Onsdag 8. november
9:30-16:00
Userlab

Arrangeret af

Syddansk Sundhedsinnovation, OUH Farmakologi, Region Syddanmark Grøn omstilling team, Danish Life Science Cluster

Kontakt

Julie Hvidt
Innovationskonsulent
+45 2462 8809
Julie.hvidt@rsyd.dk
Choose Theme Styling Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Ovent comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Demo
Home One
View Demo
Demo
Home Two
View Demo
Demo
Home Three
View Demo