Multisyge – Løsninger med patienten i centrum (DK)

Hvordan vi løser udfordringen med multisygdom, så patienterne får sammenhængende og effektive forløb?

I takt med stigende levealder og muligheder for behandling i vores sundhedsvæsen stiger andelen af multisyge. Næsten halvdelen af den danske befolkning lider i dag af to eller flere kroniske sygdomme.

Samtidig findes der i dag få løsninger på den udfordring, det er for patienterne at leve med flere diagnoser, behandlings- og medicinforløb.

Hvordan får vi sundhedsdata fra hospitaler og patienter integreret
– og hvad skal der til for, at vi lykkes med sammenhængende og effektive behandlingsforløb?

Vær med når patienter, virksomheder og sundhedspersonale diskuterer løsninger og giver deres bud, som taler ned i patientens behov.

Program

SESSION 1

9.30-10.00 KEYNOTE: Hvad gør vi ved multisygdom i Danmark?

– Hvad er multisygdom, og hvorfor er det så stort et problem? Hvilke løsninger kender vi til? Hør Danmarks ledende forsker og leder af Center for Multisygdom fortælle hvad hun ser som de største udfordringer.

V/Anne Frølich, klinisk professor og leder af Videns- og forskningscenter for multisygdom og kronisk sygdom, Slagelse Hospital, Region Sjælland

10.00-10.20 Sygdomsclustre i den danske befolkning baseret på registerdata

– Næsten 1,2 millioner danskere lider af to eller flere kroniske sygdomme – også kaldet multisygdom. Men hvem er de multisyge egentlig?

V/Anders Stockmarr, lektor, Compute, Danmarks Tekniske Universitet

10.30-11.00 Multisygdom gør livet sværere: Hvordan er det at være multisyg patient?

– Vagn Mortensen er multisyg og oplever et meget komplekst sundhedssystem, hvor der ikke er tid til ham. Hør Vagns egen beretning om hvordan han oplever selv at skulle være ansvarlig for sine diagnoser og behandling på tværs af dem.

V/Vagn Mortensen, multisyg patient med 13 diagnoser

SESSION 2:

11.15 –12.00 Hvordan skaber vi sammenhængende patientforløb?

– Hvordan skaber vi sammenhængende overgange mellem afdelinger og ved udskrivning og forhindrer unødvendige genindlæggelser? Hvordan sikrer vi, at vigtige patientoplysninger tages med, når patienter flyttes fra sygehus til kommunale bosteder eller eget hjem?

V/Connie Berthelsen, ph.d., forskningsleder, Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afdeling Køge, lektor, Syddansk Universitet og IQVIA, partner på projektet: Bridging Safe Elderly Care (TBC)

SESSION 3: 

13.30-14.30 Live simulation: Hvordan bringer vi patienternes ressourcer i spil?

– Hvad sker der, når patienter har mulighed for at indberette data som led i deres behandlingsforløb? Med patienten i centrum udspiller vi to scenarier, hvor patienten selv indberetter data via en app, der hjælper med at monitorere patientens tilstand og opdage livstruende ændringer i tide, eller forhindre unødig transport til hospitalet.

Dernæst lægger vi op til debat om hvordan patienter, læger og pårørende kan være med til at skabe bedre behandlingsforløb gennem digitale løsninger.

  • Thomas Lethenborg, CEO, Monsenso
  • Trine Rolighed Thomsen, ph.d., projektchef for sundhedsteknologi, Teknologisk Institut, lektor Aalborg Universitet
  • Frederik Mølgaard Thayssen, senior projektleder, PhaseV, Alexandra Instituttet

SESSION 4:

14.45-16.00 Debat: Fremtidens multisyge

– Hvordan skaber vi fremtidens løsninger mellem virksomheder, patienter, kommuner og hospitaler? Patienter, sundhedspersonale, virksomheder og forskere kommer med deres bud på hovedudfordringer og løsninger

  • Anne Frølich, professor, Københavns Universitet og ledende overlæge ved Center for Multisygdom og Kronisk Sygdom
  • Vagn Mortensen, multisyg patient
  • Connie Berthelsen, ph.d., Forskningsleder, Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afdeling Køge, lektor, Syddansk Universitet
  • Thomas Lethenborg, CEO, Monsenso
  • Marcus Lantz, ph.d., postdoc, Artificial Intelligence and Datafied Communication (AIDa), Roskilde Universitet

Vi slutter dagen af med opstart af det nye Innovationsnetværk for Multisygdom.

Tid & sted

Onsdag 8. november
9:30-16:00
Auditoriet

Arrangeret af

RUC - Roskilde Universitet

Kontakt

Lise Philipsen, Specialkonsulent,
T: +45 40893706, liph@ruc.dk
Choose Theme Styling Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Ovent comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Demo
Home One
View Demo
Demo
Home Two
View Demo
Demo
Home Three
View Demo