Sundhedsunderstøttende og ældrevenlige levemiljøer

– Hvordan skaber vi sunde, aldersvenlige og bæredygtige levemiljøer?

Vi skal løse udfordringerne, der kommer med en aldrende befolkning og pres på sundhedsvæsenet i Europa. En måde at gøre det på, er ved at se på vores levemiljøer og sørge for at skabe bygninger og boliger, der fungerer som en del af løsningen på den førnævnte udfordring.

En del af løsningen er at skabe boligmiljøer med en høj grad af tilpasningsevne; så det er muligt at blive i eget hjem i længere tid. Et andet aspekt er at begynde at integrere velfærds- og sundhedsteknologier i nye byggeprojekter eller tilføje det til allerede eksisterende huse og bygninger. En tredje måde, hvorpå vores levemiljøer kan understøtte sundhed og aldersvenlighed, er ved at have fokus på, hvordan vores byggede miljøer kan øge livskvaliteten, ved at understøtte et socialt liv og dermed begrænse ensomhed.

I dette eftermiddagsprogram på WHINN vil vi udforske forskellige perspektiver på sunde, ældrevenlige og bæredygtige boliger og leverum.

Dette arrangement afholdes på engelsk.

Program

13:30 — 13:40 Velkommen
v/ Nanna Broch Mortensen, Projektleder, Danish Life Science Cluster og projektpartner i EXCELIVING

13:40 — 14:05 Fremtidens Seniorby i Esbjerg
v/ Anne Seneca Terkelsen, P.h.d-studerende, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

Med afsæt i en nyetableret seniorby i Esbjerg kommune, forsker Anne Seneca Terkelsen med sit ph.d.-projekt på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU i, hvordan man kan fremme ældres sundhed og trivsel blandt andet gennem samskabelse med de ældre. Projektet forventes afsluttet medio 2024, og Anne giver en introduktion til projektets formål og format og til de vigtigste foreløbige resultater.

14:05 — 14:35 Hjemmet som din velfærdsarena
v/ Peter Julius, CEO og Partner, Public Intelligence

Public Intelligence har mange års erfaring med at skabe nye løsninger til god velfærd i fremtiden. Hør Peters perspektiv på at skabe et fremtidssikret hjem med teknologi og lær om nye trends på området.

14:35 — 14:45 Pause

14:45 — 15:10 Præsentation af projektet: ACTIVAS
v/ Pedro Duarte Meira, CEO og Forsker, Kentra Technologies

Det portugisiske projekt, ACTIVAS, har udforsket løsninger, der fremmer evolutionære levemiljøer, som transformerer og tilpasser sig, og derved ledsager alle livets stadier.

15:10 — 15:40 15:10 DemensX: Bedre rammer og hjem for fremtidens mennesker med demens
v/ Christian Karlsson, Partner og arkitekt, Karlsson Arkitekter

DemensX er et tværfagligt initiativ mellem arkitekter, designere, neuropædagogiske konsulenter og interaktive designere. Samlet med et fælles ønske om at skabe meget bedre rammer og hjem for fremtidens mennesker med demens. Christian vil b.la. fortælle om hvordan boliger, for mennesker med demens, kan integreres i lokalsamfundet.

15:40 — 16:00 Networking
Mød andre med samme interesse på tværs af sektorer

16:00 Tak for i dag  

Talere

Tid & sted

Onsdag 8. november
13:30-16:00
Healthcare Denmark

Arrangeret af

Danish Life Science Cluster / Exceliving Project

Kontakt

Nanna Broch Mortensen,
projektleder,
Danish Life Science Cluster
T: +45 2880 0096
E: namo@danishlifesciencecluster.dk
Choose Theme Styling Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Ovent comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Demo
Home One
View Demo
Demo
Home Two
View Demo
Demo
Home Three
View Demo